Aktivity spoločnosti sú rozdelené na 3 oblasti. Prvou činnosťou je tvorba a podpora programu PestPal zameraného na vedenie tržieb a daňových povinností pestovateľských páleníc. Druhou činnosťou je poskytovanie serverových služieb ako aj HotSite, WarmSite a ColdSite, prípadne prenájom priestoru v našom dátovom centre. Treťou činnosťou je prevádzkovanie online služieb DEXTOOL.EU a EKONIX.SK.

Program Pestpal

Program PestPal online beží na všetkých internetových prehliadačoch. Program je určený pre pestovateľské pálenice (modifikácia na klasický liehovar je možná). Základnými funkcionalitami programu sú vytváranie potvrdeniek pre zákazníkov vrátane evidencie tržieb, spotrebnej dane z liehu, poplatkov za vypálenie, dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov. Vo všeobecnosti je program zameraný na výnosovú časť pestovateľskej pálenice vrátane daňových odvodov a všetkých povinností voči colnej správe. Základnou výhodou programu je jeden jediný vstup – potvrdenka pre zákazníka s následným generovaním všetkých potrebných výkazov.

Viac informácií

Serverové služby

Máme k dispozícii vlastné dátové centrum, v ktorom operujeme vlastné služby, ale vieme poskytnúť prenájom miesta v tomto dátovom centre. Spoločnosti vedia naše dátové centrum využiť ako HotSite, WamSite prípadne ColdSite.

Rovnako vieme poskytnúť komplexné serverové služby vrátane hardware. Vytvorte si vlastný cloud s doplnkom, že viete kde sa vaše dáta nachádzajú.

Online služby

DEXTOOL.EU
Slúži na ukladanie a zdieľanie dokumentov a textových správ medzi užívateľmi. Užívateľ vie bezpečne ukladať dokumenty a pristupovať k nim kdekoľvek vo svete. Tieto dokumenty vie užívateľ zdieľať s ostatnými registrovanými užívateľmi. Dokumenty môžu mať veľkosť do 250 MB. Niektoré typy dokumentov ako PDF a JPG sa ihneď vizualizujú. Ostatné typy dokumentov sú k dispozícií na stiahnutie. Tieto dokumenty môžu byť komentované užívateľmi, alebo užívatelia si vedia posielať medzi sebou správy a komentovať ich.

Prejsť na Dextool.eu

Ekonix.sk
Je online systém pre podporu účtovných systémov, ktorý obsahuje správu nielen účtovných dokumentov, spracovávanie časových záznamov (dochádzka), skladový systém a cashflow, ktorý podporuje spracovanie zákaziek, rôznych aktivít a prediktívny cashflow. Jeho výhodou je spolupráca medzi účtovníkom a výkonnými užívateľmi spoločnosti tak, aby táto spolupráca čo najmenej zaťažovala obe strany ale zároveň poskytovala plnú informovanosť obidvoch strán, majiteľov spoločností nevynímajúc.

Prejsť na ekonix.sk

Spoločnosť PestPal za účelom lepšieho poskytovania služieb spolupracuje s inými spoločnosťami a živnostníkmi po celom svete


Pestpal, s.r.o.
Budatínska 10
851 06 Bratislava

IČO: 36818071
DIČ: 2022430982
IČ DPH: SK2022430982
oddiel v OR: Sro
číslo vložky: 47390/B

bankové spojenie: Tatrabanka
číslo účtu: 2621058335/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2105 8335